Brusselse Raad voor personen met een handicap

De Brusselse Raad voor personen met een handicap is een adviesorgaan en partner van deze campagne. De opdracht van de Brusselse Raad voor personen met een handicap bestaat erin de ontwikkelingen aangaande handistreaming in het Brusselss Gewest op te volgen. Dit door doen we via het formuleren van adviezen en voorstellen, op eigen initiatief of op verzoek van de Brusselse regering. Het doel is om de handicapdimensie te integreren in alle beleidsdomeinen van het Brussels Hoofstedelijk Gewest.