Een Brussel zonder belemmeringen?

Brussels Accessible To All is een sensibiliseringscampage van equal.brussels om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijk te maken voor iedereen. Dat is nu nog niet het geval, want voor personen met een handicap zit Brussel vol hindernissen en belemmeringen.

Die belemmeringen liggen dus niet bij die personen met een handicap, maar wel bij de omgeving. Gelukkig is er heel wat dat we daaraan kunnen doen. Door hindernissen en belemmeringen weg te halen, zorgen we allemaal samen voor een ‘Brussels Accessible To All’.

Naar schatting zijn er wereldwijd 1 biljoen mensen met een handicap.

“Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan de samenleving.”

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap, artikel 1

In deze definitie is het de interactie tussen een persoon met een handicap en de hindernissen in diens omgeving die een situatie creëren die niet inclusief is. Het is dus de persoon die beperkt wordt door diens omgeving.

Deze sociale kijk op handicaps omvat zowel lichamelijke, zintuiglijke en intellectuele aspecten als chronische of degeneratieve ziektes. We spreken over een handicap vanaf een persoon wordt beperkt in een activiteit of participatie in de maatschappij.

Sommige handicaps zijn goed zichtbaar voor omstanders (zoals motorische handicaps), maar de grote meerderheid van handicaps zijn niet zichtbaar: cognitieve en zintuiglijke handicaps, chronische ziektes, …). Dit maakt het nog complexer om handicaps te erkennen en een omgeving of situatie te creëren die inclusief en toegankelijk is voor die personen.

Het verdrag van de VN stelt dat alle personen met een handicap dezelfde rechten hebben als zij zonder handicap, en de mogelijkheid moeten krijgen om die rechten uit te oefenen zodat ze op dezelfde basis kunnen deelnemen aan de samenleving.

Met elke drempel die we weghalen, komen we dus dichter bij een Brussel Hoofdstedelijk Gewest dat toegankelijk is voor iedereen!

Bouw mee aan een Brussel dat toegankelijk is voor iedereen!

Hieronder vind je een aantal tips waarmee we het verschil kunnen maken. Dit is geen volledige lijst. We hebben hier vooral tips opgenomen die makkelijk toe te passen zijn. Ze vormen dus een goed begin voor wie vindt dat Brussel Hoofdstedelijk Gewest toegankelijk moet zijn voor iedereen.

In mijn eigen zaak

Is uw zaak al toegankelijk voor personen met een handicap? Geen nood. Onderstaande tips helpen u alvast een heel stuk op weg. Zo maakt u het verschil voor personen met een handicap, maar ook voor uw zaak. Want toegankelijke producten of diensten zijn een goede zaak voor iedereen!

Op de werkvloer

Een toegankelijke werkvloer? Dat begint met een aantal aanpassingen, en het levert resultaten op: Als uw werknemers zich beter voelen, kunnen ze immers beter functioneren. Ontdek hieronder hoe je als werkgever het verschil kunt maken.

In mijn dagelijks leven

U kunt elke dag bijdragen aan een Brussel Hoofdstedelijk Gewest dat inclusief en toegankelijk is voor iedereen. Hieronder vind je enkele makkelijke tips die jou op weg helpen! Je doet toch mee?

Wil je meer informatie over handicaps of over hoe je deze tips toepast? Dan kun je terecht op volgende websites:

Unia (Tweetalig), AGIR! (Franstalig), Autonomia (Franstalig), GRIP (Nederlandstalig), CAWab (Franstalig), Kennis Centrum WWZ (Nederlandstalig)

Geloof jij ook dat het anders kan?

Het eerste gedeelte van de campagne startte op 3 december, Internationale dag voor personen met een handicap.

De focus lag op sensibilisering creëren bij de Brusselaars met een teaser video. In deze video dansten drie Brusselaars met een handicap in regio Brussel. Tijdens hun dans worden ze niet geconfronteerd met hindernissen of drempels: ze kunnen zich vrij bewegen in Brussel. Dansen heeft een symbolische betekenis: het weerspiegelt het gevoel van vrijheid en autonomie over je eigen lichaam en leven.

Doe mee aan de campagne!

Mee het verschil maken? Dat kunt u doen door zelf (enkele) tips toe te passen. Maar ook door hieronder uw eigen poster te maken. Print ‘m af, plak ‘m aan uw raam en toon jouw omgeving dat u meedoet!